Zarząd

Zarząd Główny Stowarzyszenia:

adt dr Dominika Lenska – przewodnicząca
mgr Krzysztof Dudzik  wiceprzewodniczący
mgr Łukasz Szmigiel – wiceprzewodniczący
dr hab. Anna Waluga prof. AM – skarbnik
adt dr Grażyna Darłak – sekretarz

 

 

Komisja Rewizyjna:

dr Barbara Stencel – przewodnicząca 
mgr Małgorzata Hlawsa, adt dr Maria Piotrowska-Bogalecka  członkinie