IV Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych im. Józefa Świdra to wydarzenie organizowane przez Katedrę Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy współudziale Centrum Edukacji Artystycznej, będące kontynuacją cyklicznych Przeglądów Chórów Szkół Muzycznych Regionu Śląskiego.  Patronat nad festiwalem objęli: JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prof. Władysław Szymański, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a także Fundacja im. Józefa Świdra.

Instytucjami partnerskimi są: NOSPR w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach i Międzynarodowy Festiwal Chórów Gaude Cantem w Bielsku–Białej.

 

Tegoroczna edycja Festiwalu przyjęła rozbudowaną, dwuetapową formę  „święta muzycznego”. Przesłuchania pierwszego etapu  odbywać się będą równolegle w siedzibie NOSPR w Katowicach oraz w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, zaś Koncert Finałowy odbędzie się
w siedzibie NOSPR.  Dla uczestników festiwalu przygotowano szereg działań dodatkowych: warsztaty muzyczne, zwiedzanie Muzeum Śląskiego oraz koncert gościa specjalnego festiwalu - Chóru Polskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego pod dyr. Doroty Wojnowskiej.