wtorek, październik 26, 2021
   
Text Size

Zoltán Kodály. O edukacji muzycznej pisma wybrane (red. Mirosława Jankowska)

O edukacji muzycznej pisma wybrane

 
(...) Zainteresowanie koncepcją muzyczno-edukacyjną Zoltána Kodálya ma swe źródło - jak sądzę - w jej aktualności. László Eösze, biograf Kodálya, pisał, że podstawą tej koncepcji była wszechstronność talentów, wiedzy i umiejętności samego  Kodálya. Jego postawa wobec spraw narodowych, węgierskich, wobec własnej tradycji i kultury widoczna była w jego wypowiedziach, we wszystkich jego działaniach. Stąd tak ważne jest - według Kodálya - oparcie kształcenia muzycznego na śpiewie, na wspólnym śpiewaniu i rozpoczęcie od "ojczystego" języka muzycznego, zakorzenienie w rodzimym folklorze.

Naczelną wartością jest wielka, wartościowa muzyka i ukazaniu jej piękna mają służyć wszelkie działania kształcące i wychowawcze. By ułatwić dostęp do muzyki wszystkich epok i stylów ważne jest nauczenie czytania i pisania muzycznego, nauczenie słuchania muzyki i myślenia muzycznego. Niezwykłe efekty pracy węgierskich nauczycieli i dzieci według tych zasad zachęciły nas do coraz głębszego poznawania tej koncepcji w pismach Kodálya i jego następców, do podjęcia prób zastosowania ich w naszym nauczaniu.

 

 

 

źródło: O edukacji muzycznej. Pisma wybrane, "Przedmowa" - M.Jankowska

 

 

  

 

(...) Celem pierwszej książki ("Zoltán Kodály i jego pedagogika muzyczna"), w której umieściliśmy wypowiedzi Kodálya w języku polskim, było ukazanie zarysu koncepcji, jej praktycznych możliwości i realizacji w ojczyźnie Kodálya, w innych krajach, równeż w Polsce. Książka niniejsza zawiera wybór pism i wypowiedzi Kodálya prezentujących bogactwo jego myśli o edukacji muzycznej w jej aspekcie wychowawczym i kształcącym. Zamieściliśmy też wstępy i posłowia do zbiorów ćwiczeń, gdyż w nich w szczególny sposób uwidocznia się związek między wiedzą muzyczną (i nie tylko!) i umiejętnościami, doskonaleniem tych umiejętności (wskazówki metodyczne). Pomocą w wykorzystaniu tych zbiorów i zastosowaniu wskazówek Kodálya będzie omówienie wszystkich zbiorów ćwiczeń, przygotowane przez prof. dr. Mihálya Ittzésa (...).

 

źródło: O edukacji muzycznej. Pisma wybrane, "Przedmowa" - M.Jankowska

 

 

red.: Mirosława Jankowska.
wyd.: Akademia Muzyczna im. F. Chopina i Węgierski Instytut Kultury. Warszawa 2002.

 
 
 
 

 

SPIS TREŚCI
 
 
 

 

   Przedmowa - Mirosława Jankowska  .......... 7
   Dzieło Zoltána Kodálya. O mocy muzyki i odpowiedzialności artysty                                                                               - J. Katarzyna Dadak-Kozicka  .......... 11

 

Zoltán Kodály

 I     Wyznanie  .......... 38
        Autobiografia  .......... 44
        Bografia .......... 45 
 

 

 II    Węgierskość w muzyce  .......... 48
        Plan stuletni  .......... 65
        Muzyka w przedszkolu  .......... 69
        Chóry dziecięce  .......... 102
 

 

 III   Szkolny zbiór pieśni  .......... 114
        "Słowo na drogę"  .......... 121
        Uwagi do nowego programu nauczania  .......... 123
        Wprowadzenie do wykonania "Wariacji orkiestrowych Wzleciał paw"  .......... 131
        "Tradycja ludowa i kultura muzyczna" - fragment rozdziału  .......... 133
        Pieśń ludowa w wychowaniu muzycznym  .......... 136
 

 

 IV   Węgierskie wychowanie muzyczne  .......... 146
        Węgierskie nauczanie instrumentalne  .......... 150
        Węgierskie wychowanie fizyczne  .......... 162
        Przedmowa do E. Szönyi "Muzyczne czytanie i pisanie"  .......... 164
        Czy potrzebny jest solfeż w Akademii Muzycznej?  .......... 170
        Kto jest dobrym muzykiem?  .......... 173
        Upowszechnianie muzyki poważnej  .......... 191
 

 

 V    Wstępy i posłowia do zbiorów ćwiczeń  .......... 195
             Pieśni małych ludzi. 50 piosenek dla przedszkolaków - wstęp  .......... 196
             333 ćwiczenia solfeżowe do czytania. Wprowadzenie do węgierskiej muzyki ludowej                                                 - posłowie do wydania z roku 1961  .......... 199
             Muzyka pentatoniczna  .......... 204
                    Posłowie do zeszytu I  .......... 204
                    Posłowie do zeszytu II  .......... 205
                    Posłowie do zeszytu IV  .......... 207
             Śpiewajmy czysto! Dwugłosowe ćwiczenia chóralne - słowo wstępne  .......... 209
             Mała Bicinia dla uczniów szkół podstawowych i średnich - wstęp  .......... 215
             Wybrane utwory dwugłosowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich - wstęp  .......... 217
             Bicinia Hungarica  .......... 218
                     Posłowie do zeszytu I  .......... 218
                     Kilka uwag do drugiego wydania zeszytu I  .......... 222
                     Wstęp do zeszytu IV  ........... 224
             15 ćwiczeń dwugłosowych - wstęp  .......... 226
             15 ćwiczeń dwugłosowych - posłowie do nowego wydania  .......... 228
             77 ćwiczeń dwugłosowych - wstęp do wydania angielskiego  .......... 229
             55 ćwiczeń dwugłosowych - wstęp  .......... 231
             Tricinia. 28 ćwiczeń trzygłosowych - wstęp  .......... 233
             Epigramy dla dwu głosów śpiewających lub dwu instrumentów z towarzyszeniem fortepianu                                     - wstęp  .......... 234
             24 małe kanony na czarnych klawiszach - wstęp  .......... 235
             Fragment wywiadu Zoltána Kodálya dla Radia Londyńskiego  .......... 236

 

   Zakończenie. Wstęp do Music Education in Hungary  .......... 237

   Aneks. Zbiory ćwiczeń Zoltána Kodálya - Mihály Ittzés  .......... 238

   Informacje o zamieszczonych tekstach. Tłumacze  .......... 243

              
 
 
 
 
 
 

 

 Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
40-025 Katowice
ul. Zacisze 3
KRS: 0000337652

Zaloguj się