Pedagogika Muzyczna Zoltána Kodálya (red. Mirosława Jankowska)

Pedagogika muzyczna Zoltána Kodálya

 
 
Zamieszczone tu uwagi metodyczne Kodálya, niejako w nawiązaniu do informacji o treści i przeznaczeniu wszystkich jego zbiorów ćwiczeń (...) mogą być szeroko i natychmiast wykorzystane w kształceniu nauczycieli muzyki; w nauczaniu muzyki w szkołach ogólnokształcących, w nauczaniu w szkołach muzycznych wszystkich stopni.
 

źródło: Pedagogika Muzyczna Zoltána Kodálya, "Od Redakcji"

 
 
Zamieszczone w tym zeszycie posłowia i wstępy do "Muzyki pentatonicznej" i "Bicinia Hungarica" - zbiorów tak bardzo węgierskich z uwagi na materiał muzyczny, głównie pentatoniczny - zawierają uwagi Kodálya niezwykle cenne i dla nas: wskazuje on na pożytki i sposoby stosowania solmizacji relatywnej, na konieczność kształcenia poczucia rytmu i wyboru melodii o odpowiednim dla głosu dziecka zakresie; podkreśla duże znaczenie wczesnego rozpoczęcia śpiewu wielogłosowego. Fragment wywiadu dla Radia Londyńskiego jest jakby komentarzem do "24 małych kanonów na czarnych klawiszach".
 
Mamy nadzieję, że zeszyt ten dopełniając pierwszy, wzbogaci refleksje i warsztat nauczycieli muzyki różnych typów szkół, a studentów wychowania muzycznego zachęci do pogłębienia wiedzy o zasadach pedagogiki kodalyowskiej.
 

źródło: Pedagogika Muzyczna Zoltána Kodálya - Uzupełnienie, "Od Redakcji"

 
 

  

 
seria: Pedagogika muzyczna Zoltána Kodálya. Materiały źródłowe i opracowania. Tom 1.
red.: Mirosława Jankowska.
wyd.: Akademia Muzyczna im. F. Chopina. Warszawa 1990.
 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Od Redakcji  .......... 5
 
 
 
Mirosława Jankowska
O uwagach metodycznych Kodálya  ......... 7
 
 
 
Uwagi metodyczne Zoltána Kodálya do zbiorów ćwiczeń
Zoltán Kodály
 
333 ćwiczenia solfeżowe do czytania. Wprowadzenie do węgierskiej muzyki ludowej - posłowie do wydania z roku 1961  ......... 13
 
Śpiewajmy czysto! Dwugłosowe ćwiczenia chóralne - słowo wstępne  .......... 20
 
Mała Bicinia dla uczniów szkół podstawowych i średnich - wstęp  ......... 29
 
Wybrane utwory dwugłosowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich
- wstęp  .......... 31
 
15 ćwiczeń dwugłosowych - wstęp  ......... 33
 
77 ćwiczeń dwugłosowych - wstęp do wydania angielskiego  ......... 36
 
55 ćwiczeń dwugłosowych - wstęp  ......... 38
 
Tricinia. 28 ćwiczeń trzygłosowych - wstęp  ......... 40
 
Epigramy dla dwu głosów śpiewających lub dwu instrumentów z towarzyszeniem
fortepianu - wstęp  ......... 41
 
Pieśni małych ludzi - 50 piosenek dla przedszkolaków - wstęp  ......... 42
 
24 małe kanony na czarnych klawiszach - wstęp  ......... 46
 
 
 
Tłumacze  ......... 48
 
 
 
 
 
Uzupełnienie
 
 
 
Od Redakcji  ......... 4
 
Muzyka pentatoniczna
Posłowie do zeszytu I  ......... 5
Posłowie do zeszytu II  ......... 7
Posłowie do zeszytu IV  ......... 10
 
Bicinia Hungarica
Posłowie do zeszytu I  ......... 13
Kilka uwag do drugiego wydania zeszytu I  ......... 20
Wstęp do zeszytu IV  ......... 23
 
15 ćwiczeń dwugłosowych
Posłowie do nowego wydania  ......... 26
 
Fragment wywiadu Z. Kodálya dla Radia Londyńskiego.
Rozmowę przeprowadził Mátyás Seiber  ......... 27

 

 Zamieszczone w tym zeszycie posłowia i wstępy do