Opis warsztatów prowadzonych w ramach Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych:

 

Prowadzący: dr Ludwika Konieczna-Nowak, mgr Sara Knapik-Szweda, mgr Dominika Dopierała - warsztaty muzykoterapetyczne

W ramach warsztatów "Zabawy z improwizacją" dzieci włączone zostaną w twórcze, spontaniczne eksperymentowanie z melodią i rytmem. Zabawy, podczas których obecna będzie zarówno indywidualna ekspresja członków grupy jak i praca zespołowa sprzyjać będą integracji i kreatywności.

 

Prowadząca: dr Grażyna Darłak - Warsztaty  wokalno-ruchowe  "Muzyczna wycieczka do Afryki"

Ideą warsztatów wokalno - ruchowych  pt "Muzyczna wycieczka do Afryki" "jest przybliżenie uczestnikom muzyki Czarnego Lądu. Dzieci będą miały okazję posłuchać i zaśpiewać kilka dziecięcych piosenek afrykańskich. Wspólny śpiew połączony będzie z ekspresją ruchową.

 

Prowadząca:  st. wykł. Iwona Mida -  "Muzyka w obrazach"

Warsztat pt. "Muzyka w obrazach" jest propozycją podróży w czasie, która służy poznaniu, w jaki sposób malarze europejscy przedstawiali temat muzyki, muzykowania i koncertu.
Ponadto zajęcia - w ramach korespondencji sztuk - mają stanowić okazję do zabawy w dopasowywanie muzyki do obrazu na drodze subiektywnego, indywidualnego wyboru.

 

Prowadząca: adt dr Dominika Lenska - „Uwrażliwienie na formę trzyczęściową ABA poprzez improwizację ruchową i wokalną”

Warsztaty polegające na świadomej realizacji trzyczęściowej formy ABA. Podstawę stanowić będzie improwizacja wokalna przy użyciu solmizacji, ruchowa w oparciu o gestodźwięki i aktywne słuchanie muzyki. 

 

Prowadząca: adt dr Dominika Lenska - „Ćwiczenia słowne na bazie dziecięcej literatury”

Warsztaty polegające na swobodnej interpretacji tekstów polskich wyliczanek dziecięcych i wierszy Jana Brzechwy. Wykorzystane będą różne środki wyrazu, jak radość, smutek, zdziwienie, złość oraz wybrane elementy dzieła muzycznego, jak: agogika, artykulacja, dynamika.