Wyciąg z protokołu
Śląskiego Festiwalu  Chórów Szkół Muzycznych I stopnia –  
13.12.2013 r.

 

Prezentacjom chóralnym Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych I stopnia przysłuchiwały się dwie niezależne komisje: jury złożone z pracowników akademii oraz jury, w skład którego wchodzą dyplomanci Dyrygentury chóralnej. 

W skład oficjalnego jury wchodziły: 

 • Przewodnicząca: prof. AM. Aleksandra Paszek-Trefon
 • prof. AM Anna Waluga
 • prof. AM Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 • sekretarz: mgr Anna Ostrowska

oraz jury studenckiego:

 • Przewodniczący: Ks. Bartosz Zygmunt
 • Paulina Rusnok
 • Agnieszka Błaszczyk
 • sekretarz: Sandra Velazques-Wawrzyczko

 

 Jury oficjalne postanowiło nagrodzić dyplomami następujące zespoły:

 • Chór dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki w  Katowicach pod kierunkiem Igi Eckert, za zaangażowanie w śpiewie i poszukiwanie piękna w muzyce,
 • Chór dziecięcy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju pod kierunkiem Małgorzaty Lucjan, za kulturę śpiewu oraz dobór repertuaru,
 • Chór dziecięcy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  I i II stopnia im. F. Chopina w  Bytomiu pod dyrekcją Agnieszki Piaseckiej – Orlow za piękne i wrażliwe muzykowanie oraz dostarczenie wielu wzruszeń,
 • Chór szkolny Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej pod dyrekcją Ewy Krzystańskiej, za radość śpiewania i poszukiwanie rożnych środków wyrazu muzycznego,
 • Chór szkolny Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Tarnowskich Górach pod kierunkiem Marzeny Dobrowolskiej – Musialik, za dobór repertuaru i ekspresję wykonania,
 • Chór I stopnia Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia im. G.G. Gorczyckiego w  Rudzie Śląskiej pod dyrekcją  Elżbiety Ryś, za zaangażowanie w śpiew i wyraz muzyczny,
 • Chór Zespołu Szkół Muzycznych I stopnia im. F. Rybickiego w Tychach pod dyrekcją Tomasza Giedwiłło, za ekspresję wykonania i zaangażowanie w śpiew,
 • Chór dziecięcyo MINOREK Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie pod dyrekcją Iwony Bańskiej, za kulturę i wyczucie piękna śpiewanych utworów,
 • Chór DIMINUENDO Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  w Żorach pod dyrekcją, Ewy Adamczyk-Ścibik, za piękne i wrażliwe muzykowanie,
 • Chór dziecięcy I st. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, za oryginalny i zróżnicowany repertuar,
 • Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. Kiepury w Sosnowcu pod dyrekcją Dominiki Kawiorskiej, za zaangażowanie w śpiew oraz wrażliwe i kulturalne wspólne muzykowanie,
 • Chór dziecięcy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej pod dyrekcją Beaty Olmy, za poszukiwanie najpiękniejszych środków wyrazu muzycznego, 
 • Zespół wokalny Państwowej Szkoły  Muzycznej  I stopnia  w Chrzanowie pod dyrekcją Elżbiety Ustupskiej – Kaźmik, za radość śpiewania i dostarczania wielu wzruszeń,
 • Chór I st. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach pod dyrekcją Joanny Marcinowicz, za kulturę i zaangażowanie w śpiewie,
 • Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w  Rybniku pod dyrekcją Iwony Remiorz, za ciekawy dobór repertuaru i środków wykonawczych oraz radość muzykowania,
 • Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Wodzisław Śląski pod kierunkiem Barbary Grobelny, za piękne i wrażliwe muzykowanie,
 • Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. Garści w  Lublińcu pod kierunkiem Niny Guzy, za kulturę i poszukiwanie piękna w śpiewie chóralnym, 
 • Chór dziecięcy Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie pod kierunkiem Marioli Jeziorowskiej, za ciekawy dobór repertuaru i nastrojowe wykonanie, 
 • Chór dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Będzinie pod dyrekcją Ewy Krzystańskiej, za oryginalność i zaangażowanie w muzykowaniu zespołowym. 

Nagrody główne:

Złoty dyplom – za zajęcie III miejsca oraz puchar PZCHiO oddziału bielskiego lub Zarządu Głównego ŚZCHiO w Katowicach otrzymuje:

 • Chór dziecięcy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej pod dyrekcją Beaty Olmy,  
 • Zespół wokalny Państwowej Szkoły  Muzycznej  I stopnia  w Chrzanowie pod dyrekcją Elżbiety Ustupskiej – Kaźmik,
 • Chór dziecięcy Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki w  Katowicach pod kierunkiem Igi Eckert, 
 • Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w  Rybniku pod dyrekcją Iwony Remiorz, 
 • Chór DIMINUENDO Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  w Żorach pod dyrekcją, Ewy Adamczyk-Ścibik,

Złoty dyplom – za zajęcie II miejsca oraz nagroda Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach otrzymuje:

 • Chór szkolny Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej pod dyrekcją Ewy Krzystańskiej,
 • Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Wodzisław Śląski pod kierunkiem Barbary Grobelny, 

Złoty dyplom – za zajęcie I miejsca oraz nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach otrzymuje:

 • Chór dziecięcy MINOREK Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. G. Fitelberga w Chorzowie pod dyrekcją Iwony Bańskiej,
 • Chór I st. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach pod dyrekcją Joanny Marcinowicz,

Nagrody specjalne:

Nagroda Dyrektora Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II st. w Bielsku- Białej, ks. dr Sławomira Zawady – za najlepsze wykonanie utworu o charakterze sakralnym otrzymuje: 

 • Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Wodzisław Śląski pod kierunkiem Barbary Grobelny, 

Nagroda Sekretarza Jury – Anny Ostrowskiej, za czerpanie radości ze wspólnego muzykowania otrzymuje:

 • Chór dziecięcy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej pod dyrekcją Beaty Olmy.