II ŚLĄSKI FESTIWAL CHÓRÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA
13.03.2015
 
Zajęcia zorganizowane - godziny
 
Numer
Nazwa szkoły
Czas przesłuchań
1.     
 
Chór Żeński Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia  im.  K. Szymanowskiego,  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach
 
9:30 – 11:30
2.     
 
Chór Młodzieżowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego  w Gliwicach
 
9:45 – 11:45
3.     
 
Chór Mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki  w Zabrzu 
 
10:00 – 12:00
4.     
 
Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. G.G. Gorczyckiego w  Rudzie Śląskiej            
 
10:15 – 12:25
5.     
 
Chór Mieszany Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku –Białej
 
9:45 – 11:45
6.      
Chór Mieszany Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego  w Częstochowie 
 
10:00 – 12:00
7.      
Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków  w Rybniku 
 
10:15 – 12:00
8.
 
Chór Żeński Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fr. Chopina w Bytomiu
 
10:15 – 12:00