II ŚLĄSKI FESTIWAL CHÓRÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH II STOPNIA

13.03.2015

 

PROGRAM FESTIWALU

 

godziny

Rozśpiewanie

Sala Koncertowa

Warsztaty

 

Kam I

Kam II

przesłuchania

słuchanie

audio-

wizualna

24

Kam III

 25

 

9:30

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:40

 

2

5

 

9:50

 

 

10:00

3

1

8

 

    

     6

 

 

 

 

 

 

 

10:10

 

4

2

 

1

7         8        

 

10:20

 

 

10:30

5

3

2

 

 

 

 

10:40

 

6

4

3

1

 

 

10:50

 

 

11:00

7

5

4

2

 

 

 

 

 

11:10

 

8

6

5

 

3

 

11:20

 

 

11:30

7

6

 

 

 

 

11:40

 

8

7

4

 

11:50

 

12:00

 

 

 

12:10

 

12:20

 

12:30

Spotkanie z Maturzystami / zajmowanie miejsc na Sali Koncertowej i próba utworu wspólnego

 

13:00

Koncert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Chór Żeński Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im.  K. Szymanowskiego,  Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach

 2.  Chór Młodzieżowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Gliwicach

3. Chór Mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki  w Zabrzu

4.  Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. G.G. Gorczyckiego w  Rudzie Śląskiej 

5.  Chór Mieszany Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku –Białej

6.  Chór Mieszany Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego  w Częstochowie

7. Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków  w Rybniku

8.  Chór Żeński Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fr. Chopina w Bytomiu