Wyciąg z protokołu II Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych II st.

13.03.2015 r.

 

 

Prezentacjom chóralnym Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych II stopnia przysłuchiwało się jury złożone z pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w skład którego wchodziły:

 przewodnicząca: prof. Iwona Melson

 adt dr hab. Iwona Bańska

 adt dr hab. Beata Borowska

sekretarz: mgr Anna Ostrowska

 

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy za udział w przesłuchaniach konkursowych oraz uczestnictwo w warsztatach:

Chór Żeński Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fr. Chopina w Bytomiu, dyrygent Agnieszka Piasecka – Orlow                  

Chór Żeński Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach, dyrygent Mirosława Knapik

Chór Mieszany Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku –Białej, dyrygent Zuzanna Pradela

Chór Mieszany Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego  w Częstochowie, dyrygent Zygmunt Nitkiewicz

Chór Młodzieżowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Gliwicach, dyrygent Joanna Pudlik

Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. G.G. Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej, dyrygent Krzysztof Dudzik

Chór Mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki w Zabrzu, dyrygent  Barbara Gajek – Kraska

 

Chóry oceniane były w dwóch kategoriach:

·         chory żeńskie

·         chóry mieszane

 

Nagrody główne:

 

w kategorii – chóry żeńskie:

 

·         Złoty dyplom – za zajęcie II miejsca, nagroda PZCHiO oddziału bielskiego otrzymuje:

 

Chór żeński Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu pod dyrekcją Agnieszki Piaseckiej - Orlow

 

·  Złoty dyplom – za zajęcie I miejsca nagroda Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach otrzymuje:

 

Chór żeński Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach pod dyrekcją Mirosławy Knapik

 

w kategorii – chóry mieszane:

 

·         Złoty dyplom – za zajęcie III miejsca, nagroda Zarządu Głównego ŚZCHiO w Katowicach otrzymuje:

 

Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. G.G. Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej pod dyrejcją Krzysztofa Dudzika

 

·         Złoty dyplom – za zajęcie I miejsca, nagroda Zarządu Głównego ŚZCHiO w Katowicach otrzymuje:

                                       

Chór Mieszany Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego  w Częstochowie pod dyrekcją Zygmunt Nitkiewicz

 

 

·   Grand Prix II Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych II st. im. Józefa Świdra, nagroda specjalna CANTUS ufundowana przez rodzinę prof. Józefa Świdra otrzymuje:

 

Chór mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. St. Moniuszki w Zabrzu pod dyrekcją  Barbary Gajek – Kraski