IV ŚLĄSKI FESTIWAL CHÓRÓW                    

                      SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. JÓZEFA ŚWIDRA

                                                        05.04.2017 

                                                                     

                                                                                                  pod patronatem

                       Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

                Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

       Fundacji im. Józefa Świdra

 

 

Regulamin

 

Cele Festiwalu

-propagowanie śpiewu chóralnego wśród uczniów szkół muzycznych 
-wspólne muzykowanie, radość i zabawa przez śpiew
-doskonalenie poziomu wykonawczego szkolnych zespołów chóralnych
-popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok
-promocja współczesnej literatury chóralnej

 

Warunki uczestnictwa w Festiwalu

1.IV ŚFCHSM odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku w Katowicach w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego oraz w siedzibie NOSPR w  Katowicach.

2. Uczestnikami Festiwalu mogą być chóry szkół muzycznych I i II stopnia województwa Śląskiego oraz Północno-Morawskiego. 

3.Zespoły pragnące wziąć udział w Festiwalu powinny przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa do Biura organizacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
4. Chóry przygotowują program złożony z dowolnie wybranych utworów, stylistycznie zróżnicowanych.
5. Dopuszcza się wykonanie jednego  utworu  z towarzyszeniem instrumentalnym, zapisanym w partyturze.
6. Wskazane jest, by w  repertuarze znalazła się kompozycja Józefa Świdra (nie będąca utworem przeznaczonym do wspólnego wykonania w koncercie finałowym).
7. Chory oceniane będą w dwóch kategoriach:
     A- chóry szkół muzycznych I stopnia
     B- chóry szkół  muzycznych II stopnia 
8. Długość trwania programu nie może przekroczyć:
    15 minut  dla  szkół I stopnia oraz  
    20 min w przypadku szkół  II stopnia 
(wraz z wejściem i zejściem z estrady)
9. Zespoły zobowiązane są do dostarczenia 4 egzemplarzy nut w Biurze festiwalowym najpóźniej na 45 min przed swoją prezentacją konkursową.
10. Przesłuchania konkursowe zespołów  dla kategorii A i B przeprowadzać będą 
w godzinach 10.00 - 14.00  równolegle trzy komisje: dwie w Akademii Muzycznej 
w Katowicach (Aula B. Szabelskiego, Sala Koncertowa) oraz w NOSPR w Sali Kameralnej.

11. Wszystkie chóry biorą udział w ogłoszeniu wyników  oraz w Koncercie Laureatów 
o godz. 16.00 w siedzibie NOSPR  w  Katowicach.
12. Chóry nagrodzone w konkursie są zobowiązane do występu w Koncercie Laureatów . Nieobecność zespołu spowoduje unieważnienie przyznanych nagród.

13. Na zakończenie Festiwalu Chóry wykonają wspólnie "Hymn festiwalu chórów szkół muzycznych" Józefa Świdra. 

 

Jury Festiwalu

14. Jury składające się z wybitnych specjalistów dokonuje oceny biorących udział 
w przeglądzie zespołów wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.
15. Kryteria oceny: 
    - emisja głosu
    - intonacja
    - dykcja
    - walory brzmieniowe
    - interpretacja
    - dobór repertuaru
    - kontakt dyrygenta z zespołem 
    - ogólny wyraz artystyczny
16. Na podstawie powyższych kryteriów każdy z Jurorów przyznaje punkty w skali 0 – 25

 

Nagrody

17. W pierwszym etapie jury przyznaje dyplomy będące wynikiem sumy uzyskanych punktów podczas prezentacji konkursowej.
*  100 - 85 punktów -   złoty dyplom
*    84 - 65 punkty    -   srebrny dyplom
*    64 - 40 punktów  -  brązowy dyplom
*    poniżej 40 punktów - dyplom uczestnictwa

18. Chóry z najwyższą ilością punktów otrzymują miejsca I, II ,III w każdej kategorii i uhonorowane zostaną nagrodami pieniężnymi.

19. W drugim etapie konkursu, spośród zespołów, które zdobyły I miejsca, jury wyłania laureata GRAND PRIX przyznając Nagrodę Główną  "CANTUS" ufundowaną przez Fundację imienia  Józefa Świdra.

20. Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach otrzyma najlepszy dyrygent Festiwalu

21. Najlepsze wykonanie utworu Józefa Świdra zostanie uhonorowane Nagrodą Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

22. Zostaną wręczone również nagrody:

* Nagroda Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie 

* Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie

* Nagroda Dyrektora Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej im. Ks. Kardynała Franciszka  Macharskiego w Krakowie

* Nagroda Dyrektora Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno–Kantatowej AM w Gdańsku

* Nagroda Katedry Dyrygentury Chóralnej UMFCH w Warszawie

* Nagroda Katedry Chóralistyki AM w Poznaniu

* Nagroda Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów  AM we Wrocławiu

* Nagroda Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie

* Nagroda Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Bielsku-Białej

* Nagroda Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach

* Nagroda Polskiego Radia Katowice

23. W czasie  Koncertu  Laureatów przyznana zostanie Nagroda Publiczności.

24. Jury może przyznać inne nagrody pozaregulaminowe.

25. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.

26. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.