IV ŚLĄSKI FESTIWAL CHÓRÓW

                        SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. JÓZEFA ŚWIDRA

               05.04.2017

           Skład Komisji Jurorów

Etap I:

Komisja I (Sala Kameralna NOSPR)

przewodniczący:

prof. Dariusz Dyczewski  (Akademia Sztuki w Szczecinie)

członkowie:

prof. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)

prof. Waldemar Górski  (Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku)

dr hab. Iwona Bańska (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)

sekretarz: Karolina Borkowska

Komisja II (Sala Koncertowa AM)

przewodniczący:

prof. Ryszard Zimak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

członkowie:

prof. Jolanta Szybalska-Matczak (Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu)

prof. Iwona Melson (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)

dr hab. Beata Borowska (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)

sekretarz: Karolina Ryczek

komisja III (Aula im. B. Szabelskiego AM)

przewodnicząca:

prof. Aleksandra Paszek-Trefon (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)

członkowie:

prof. Marek Gandecki (Akademia Muzyczna im.  I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

prof. Wiesław Delimat (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;  Akademia Muzyczna
w Krakowie)

dr Maria Piotrowska-Bogalecka (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)

sekretarz: Zuzanna Biniek

Etap II:

komisję tworzą wszyscy Jurorzy pod przewodnictwem prof. Ryszarda Zimaka

 

sekretarz: Oskar Zgoła